logo

Här finns länets bäst bevarade bykvarn med anor sedan medeltiden. Miljön är vacker och unik. 
Vi demonstrerar gärna de gamla verksamheterna, kvarnen, sågen, stickhyveln m m.

OBS! VI HAR inte några ställplatser för husbilar. 070 – 600 63 28

© 2024 Piggaboda